Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FORSYTHIA CAPITAL FIZ AN na 25.05.2020 r. - AgioFunds