Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FORNET NS FIZ na dzień 26.06.2020 r. - AgioFunds