Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FORNET NS FIZ na dzień 25.05.2020 r. - AgioFunds