Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów FABROS CAPITAL FIZ AN na 23.04.2019 r. - AgioFunds