Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów na dzień 28.09.2017 r. - AgioFunds