Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów METRUM FIZ na dzień 15 maja 2017 r. - AgioFunds