Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Daleki Wschód FIZ SChiDW na dzień 29.06.2018 r. - AgioFunds