Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów CORALEA CAPITAL FIZ na dzień 28.04.2022 r. - AgioFunds