Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów CORALEA CAPITAL FIZ na dzień 26.04.2023 r. - AgioFunds