Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów CERES NS FIZ na dzień 26.06.2020 r. - AgioFunds