Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów CERES NS FIZ na dzień 25.05.2020 r. - AgioFunds