Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów CERES NS FIZ na dzień 16.07.2021 r. - AgioFunds