Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów CAMPANULA CAPITAL FIZ AN na dzień 26.04.2019 r. - AgioFunds