Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów CAMPANULA CAPITAL FIZ AN na dzień 25.05.2020 r. - AgioFunds