Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF WIG20TR PFIZ na dzień 26 06 2020 r. - AgioFunds