Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF WIG20lev PFIZ na dzień 28 04 2022 r. - AgioFunds