Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF WIG20lev PFIZ na dzień 21 04 2023 r. - AgioFunds