Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF TBSP PFIZ na dzień 24 04 2023 r. - AgioFunds