Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF S&P 500 PLN-Hedged PFIZ na dzień 28 04 2022 r. - AgioFunds