Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged PFIZ na dzień 24 04 2023r. - AgioFunds