Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF mWIG40TR PFIZ na dzień 28 04 2022 r. - AgioFunds