Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów BETA ETF mWIG40TR PFIZ na dzień 21 04 2023r. - AgioFunds