Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na dzień 25.04.2018 r. - AgioFunds