Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN MEZZANINE FIZ AN na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds