Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN MEZZANINE FIZ AN na dzień 25 kwietnia 2018 r. - AgioFunds