Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN MEZZANINE FIZ AN na dzień 15 września 2017 r. - AgioFunds