Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ w likwidacji na dzień 8.09.2020 r. - AgioFunds