Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ w likwidacji na dzień 26.06.2020 r. - AgioFunds