Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ w likwidacji na dzień 22.07.2020 r. - AgioFunds