Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na 31.10.2019 r. - AgioFunds