Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na 24.04.2019 r. - AgioFunds