Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na 23.03.2020 r. - AgioFunds