Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na 15.05.2019 r. - AgioFunds