Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na 12.12.2019 r. - AgioFunds