Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na dzień 08.05.2017 r. - AgioFunds