Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na dzień 29.06.2018 r. - AgioFunds