Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na dzień 24.05.2018 r. - AgioFunds