Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ARIONN FIZ na dzień 15 września 2017 r. - AgioFunds