Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ANTHONIA CAPITAL FIZ AN na 2 października 2017 r. - AgioFunds