Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ALFA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO na dzień 23.03.2021 r. - AgioFunds