Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ALFA FIZ na dzień 03.04.2017 r. - AgioFunds