Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Alfa FIZ na dzień 28.07.2020 r. - AgioFunds