Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ALFA FIZ na dzień 25.04.2019 r. - AgioFunds