Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Alfa FIZ na dzień 13.06.2022 r. - AgioFunds