Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ALFA FIZ na dzień 25.04.2018 r. - AgioFunds