Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów ALFA FIZ na dzień 06.07.2018 r. - AgioFunds