Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS NS FIZ w dniu 25.06.2020 r. - AgioFunds