Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS NS FIZ na 16.12.2016r. - AgioFunds