Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 NS FIZ w likwidacji na dzień 28.02.2022 r. - AgioFunds