Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ na dzień 26.04.2019 r. - AgioFunds